Home

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ สวัสดีวีซ่า เราให้บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท เปลี่ยนประเภทวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ และบริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพด้วยประสปการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา. Thailand Visa & Work Permit Services and Thailand Company Registration Service 100% Success Rate, Money Back Guarantee. Contact us 087-9159291

Sawadee Visa เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในการให้บริการยื่นขอวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า  เปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งในปัจจุบันเรารับผิดชอบดูแลลูกค้าอยู่มากกว่า 200 บริษัท และดูแลลูกค้าชาวต่างชาติมากกว่า 300 ท่าน ถ้าหากท่านสนใจในบริการสามารถปรึกษาเราได้โดยไม่คิดค่าบริการ    

 
  Our Business – Helping You and Your loved Ones
We are trusted name and leader in providing the best Thai Visa and Work Permit application combined immigration consultancy services. We are not a centuries-old firm, but the combined 10 years experiences of our staff in Immigration and Legal issues adds up to more than a century of solving problems and helping our clients. We consider our strengths as being 100% honest up-front with our clients, delivering what we promise to deliver, and having established a good reputation with the Thai Immigration authorities. This has been instrumental in obtaining our high success rate for visa extensions in all cases we have been allowed to handle from the beginning. And each and every one of our clients receives personal, friendly and attentive service. Call and talk to us!
 

    

 Our Vision is to provide our Clients with a high level of quality service in the field of Thai visa consultancy. In carrying out our  business, Sawadee Visa is committed to:

 • Maintain our Clients as our first priority.
 • Achieve the highest level of professional excellence in serving our Clients.
 • Provide prompt and responsive service.
 • Exceed Client’s expectations by providing the highest quality Thai visa consultancy and processing service in the industry.
 • Adhere to the highest ethical, moral, and legal standards in our business.
 • Maintain long-term client relationships by providing honest superior service.
 • Lead our industry with Integrity, Honesty, Teamwork, and Innovation.
 •  Strive to be fair, honest, courteous and professional in all our dealings.

 

 

 

สวัสดีวีซ่าได้รับการรับรองคุณภาพการบริการด้วยจำนวนลูกค้าระดับองค์กรที่มากที่สุด รวมไปถึงองค์กรของเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยผลงานวิจัยที่ไดรับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติอันดับหนึ่ง (TCI1) 

 

           

  

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการยื่นขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิทแก่ชาวต่างชาติเพื่อทำงานในประเทศไทย

 

 

 

  • Visa-Application pom.jpg
   เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน (NON-B) (ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบ...
  • Free_Photo_740x492_1339993978.jpeg
   บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) ต่อใบอนุญาตครบปี เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตท...

  • Aging-Society-Jin-Wellbeing-1.png
   วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรื...
  • รายงานตัว 90 วัน.jpeg
   ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศในทุกๆ90 วันท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไปรายงานที่ไหนก็ไ...
  • ใบอนุญาตทำงาน.jpeg
   ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permitหมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตาม...
  • images (17).jpg
   การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจั...
  • marriage-visa-attorney17.jpg
   วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย...
  • ED Visa.jpg
   วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMGRANT ED ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธ...
  • Permanet.jpg
   รายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร (ในโค้วต้าประจำปี)1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ1.1 ต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน และต้องได้รับ...
  • office1.jpg
   SawadeeVisa ยินดีบริการและให้คำปรึกษาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ประกอบการทุกท่านโดยทีมงานมืออาช...
  • istockphoto-1164863397-612x612.jpeg
   Sawadee Visa ยังให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ แล...
  • istockphoto-1135470245-612x612.jpeg
   บริการแปลเอกสาร Sawadee Visa ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทในหลากหลายภาษา(Translation) และในหลากหลายสาขาธุรกิจเช่นแปลเอกสารด้านกฏหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน ก...

  

                                                               

         การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว) By Sawadee Visa

                                                   

เริ่มธุรกิจอย่างมั่นใจด้วยแพ็คเกจจดทะเบียนบริษัทของสวัสดีวีซ่า

  สวัสดีวีซ่าเข้าใจว่าความยุ่งยากในการ จดทะเบียนบริษัท และค่าใช้จ่ายที่จำกัดเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจใหม่ทุกคนต้องประสบ สวัสดีวีซ่าจึงช่วยทำให้การจดทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารรวมไปถึงการจัดตั้งสำนักงาน  คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราวันนี้ !

  087-9159291 หรือ 02-9340188

 

  MORE  

*************************************************************************************************************************************

                                           

                                               บริการ 

     

ประกอบด้วย :

 • แนะนำด้านกฏหมาย และข้อกำหนด
 • ด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 • วีซ่าแต่งงาน เกษียณอายุ ครอบครัว และติดตามสามี
 • วีซ่าไปต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ลาว และอื่นๆ ประเภท ท่องเที่ยว และธุรกิจ
 • ทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภท เลิกกิจการ และอื่นๆ
 • ธุรกิจต่างด้าว และสำนักงานผู้แทน (ปว. 281) รวมทั้งการจดทะเบียน และต่ออายุ ใบอนุญาต BOI และ โรงงานอุตสาหกรรม
 • แต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
 • แรงงาน และประกันสังคม
 • ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นงานสรรภากร
 • การแปลเอกสาร และการรับรองเอกสาร จากสถานกงศุล กระทรวงต่างประเทศ
 • ขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร จัดหาแรงงาน
 • และบริการประเภทอื่น
 

ประกอบด้วย :

 • แนะนำด้านกฏหมาย และข้อกำหนด ด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 • วีซ่าแต่งงาน เกษียณอายุ ครอบครัว และติดตามสามี
 • วีซ่าไปต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ลาว และอื่นๆ ประเภท ท่องเที่ยว และธุรกิจ
 • ทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภท เลิกกิจการ และอื่นๆ
 • แต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
 • แรงงาน และประกันสังคม
 • ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นงานสรรภากร
 • การแปลเอกสาร และการรับรองเอกสาร จากสถานกงศุล กระทรวงต่างประเทศ
 • บริการรับ-ส่งเอกสาร
 • และบริการประเภทอื่น
     

 

   Affordable, Professional and  Reliable Thai Visa Services.

 

 

     
การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา / การเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 
กรุณาคลิกเลือกเมนู 
 
 
********************************************************************************************************************************

 

การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

 

หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตทำงาน
ประเภทบริษัททั่วไป
  เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 

 • บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
 • ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการว่าจ้าง
 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

                

 
 • หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า NON-B
 • หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • รูปถ่าย 3 x 4 CM จำนวน 3 รูป
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
 • งบดุลฯ และกำไรขาดทุน
 • แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 • แบบ ภพ. 30
 • แบบคำขอตามที่กรมฯ กำหนด

 MORE 

                                                        

*****************************************************************************************************************************

  

                                                                              การยื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน

 

 
 หลักเกณฑ์ การขอเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B) 
      เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 

 • คนต่างด้าวต้องมีอายุวีซ่านักท่องเที่ยวเหลืออย่างน้อย 15 วัน
 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว เช่น ผ.30   ผ.45 หรือ  TR 60  
 • บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • บริษัทต้องมียอดรวมผู้เป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 • บริษัทต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเงินที่จะจ่ายให้คนต่างด้าว
 • บริษัทต้องมีอัตราส่วนจำนวนคนต่างด้าว 1 คน ต่อคนไทย 4 คน

               

 
 • หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า 15 วัน
 • รูปถ่าย 4 x 6 CM จำนวน 1 รูป
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • งบดุลฯ และกำไรขาดทุน
 • ภงด. 50 ปีล่าสุด
 • ภงด.1 จำนวน 3 เดือนล่าสุด
 • หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน รับรองจากจากสถานทูตและกระทรวงต่างประเทศ
 • แผนที่บริษัท
 • รูปถ่ายสำนักงาน
 • แบบคำขอตามที่กำหนด
 
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                           MORE 

 

********************************************************************************************************************************

 

                                                   

บริการทนายความ รับรองลายมือชื่อ และรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)   

Notarial Services Attorney (Notary public) in Bangkok Thailand  anywhere anytime call us Mobile : 088-9835099

ให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความทำคำรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทษัทเอกชน รับรองคำเเปลตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ 

    บริการของเราในการรับรองเอกสาร (Our service for notarial Services Attorney or Notary public)
1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ(Affidavit   of Support / Sponsor Notarization)
3. รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
4. รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชน(Signature Notarization and Legalization)
7. รับรองข้อเท็จจริง (Marine Protest Notary Public)
8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
9. รับรองคำสาบาน (Applicant Declaration)
10.รับรองคำให้การ (Declaration Notary Public) 
11.หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************** 
 

                         Our Clients

                               ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มวีซ่าและใบอนุญาตทำงานบางส่วนของ SAWADEE Visa

 

                                                       
 
 

                                                 

                                                

 

 

                                                  

 

 

     

                                                     

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                 

 

 

                          

 

 

               .                           

 

         MORE      

 

************************************************************************************************************************

 

 

 

                            ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

 
สนทนาสดผ่านทาง   และ   ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การ update ส่วนลดบริการด้านต่างๆ
 
พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

      

                        ยินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน สายด่วนโทร 087-9159291 ตลอด 24 ชั่วโมง

                                                                           ลดความยุ่งยากของคุณ...   ด้วยบริการของเรา

 

                                

ที่อยู่

 

ออฟฟิศหลัก สวัสดีวีซ่า                                                                               

201 อาคาร พีอาร์ พาร์ค ทาวเวอร์

ลาดพร้าว122 กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

มือถือ:           (+66) 87  915  9291

โทรศัพท์:    (+66) 2934 0188

แฟกซ์:         (+66) 2934 0187

อีเมลล์:       sawadeevisa@gmail.com

 

   สาขาต่างจังหวัด

ระยอง, ชลบุรี, พัทยา, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, อยุธยา
นนทบุรี, นครปฐม,  สมุทรปราการ, สระบุรี, ลพบุรี อื่นๆ

โทรศัพท์:      (+66) 87 915 9291

อีเมลล์:        paul@sawadeevisa.com

            

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 087-9159291 (คุณบอม), 087-9159291 (คุณบอม)

: Sawadee Visa, : sawadeevisa, : www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:sawadeevisa@gmail.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-79159291 (Thai)

 

 

 
                                                                                                                       
     Call us now!

                  087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.


 • วีซ่า (Visa)

  Q: การต่อวีซ่าประเภท Non-Immigrant “O” (กรณี บริษัท ได้ BOI) ซึ่งก็คือ วีซ่าสำหรับผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และสามารถอ้างอิงจากเอกสารเดิมที่ยื่นไปครั้งแรกได้หรือไม่

  A: เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อวีซ่าประเภท Non-Immigrant “O” (BOI) มีดังนี้
  1) แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  สามารถดาวน์โหลด ตม.7 ได้จากลิงค์นี้
  http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm7.pdf
  2) แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  สามารถดาวน์โหลด ตม.8 ได้จากลิงค์นี้
  http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm8.pdf
  3) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ
  4) หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนา ของหัวหน้าครอบครัวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร
  5) หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  เอกสารอื่นๆ ที่เคยยื่นไปแล้วครั้งแรก เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองจากบริษัท นั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นอีกครั้ง

  Q: การต่อวีซ่าประเภท Non-Immigrant “O” (Non-BOI) ซึ่งก็คือ วีซ่าสำหรับผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  A: เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อวีซ่าประเภท Non-Immigrant “O” (Non-BOI) มีดังนี้
  1) แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  สามารถดาวน์โหลด ตม.7 ได้จากลิงค์นี้
  http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm7.pdf
  2) แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  สามารถดาวน์โหลด ตม.8 ได้จากลิงค์นี้
  http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm8.pdf
  3) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ
  4) หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนา ของหัวหน้าครอบครัวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร
  5) สำเนาเอกสารแสดงความเป็นครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หรือหนังสือรับรองใดๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแสดงฉบับจริงที่รับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลประเทศนั้นๆประจำประเทศไทย
  6) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กำหนด
  เอกสารอื่นๆ ที่เคยยื่นไปแล้วครั้งแรก เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองจากบริษัท นั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นอีกครั้ง

  Q: อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่าเป็นอย่างไร
  A: อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการต่อวีซ่า ตม.7 ราคา 1,900 บาท และตม.8 สำหรับการเข้าเพียงครั้งเดียว (Single Re-entry) ราคา 1,000 บาท และสำหรับการเข้าหลายครั้ง (Multiple Re-entries) ราคา 3,800 บาท

  Q: ในการต่อวีซ่านี้ จำเป็นต้องให้เจ้าของวีซ่าไปดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการได้แทนหรือไม่
  A: ผู้ยื่นคำขอจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพราะจะต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่


  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  Q: การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  A: การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
  1) หนังสือที่ได้แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
  ก. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ
  ข. หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
  2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป แต่งกายสุภาพ
  4) สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  5) แบบฟอร์ม: รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
  ซึ่งฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้
  http://wp.doe.go.th/wp/images/form/info4wpiss.pdf

  Q: การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  A: การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
  1) หนังสือที่ได้แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
  ก. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ
  ข. หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
  2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  3) สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทาง, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  4) แบบฟอร์ม: รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
  ซึ่งฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้
  http://wp.doe.go.th/wp/images/form/info4wpiss.pdf

  Q: อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตทำงาน เป็นอย่างไร
  A: อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตทำงาน มีหลายประเภท ดังนี้
  1) การยื่นคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
  2) ใบอนุญาตแต่ละประเภท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ดังนี้
  ก. ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
  ข. ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท
  ค. ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 3,000 บาท

  Q: อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือการขยายระยะเวลาทำงาน เป็นอย่างไร
  A: อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือการขยายระยะเวลาทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการ ดังนี้
  1) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 3 เดือน ครั้งละ 750 บาท
  2) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500 บาท
  3) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 3,000 บาท

  Q: ในการต่อใบอนุญาตทำงานนี้ จำเป็นต้องให้เจ้าของใบอนุญาตทำงานไปดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการได้แทนหรือไม่
  A: ในการต่อใบอนุญาตทำงานนี้ เจ้าของใบอนุญาตสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานได้จากลิงค์นี้
  http://wp.doe.go.th/wp/images/form/Power.pdf


 • คณะกรรมการกำหนดรูปแบบของการให้สิทธิและประโยชน์เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
  คณะกรรมการกำหนดสิทธิและประโยชน์ตามลำดับความสำคัญของประเภทกิจการ ๒ กลุ่ม ดังนี้
  กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
  กลุ่ม A ๑ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  กลุ่ม A ๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  กลุ่ม A ๓ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  กลุ่ม A ๔ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  กลุ่ม B ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์เฉพาะด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
  กลุ่ม B ๑ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
  กลุ่ม B ๒ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  - ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

  สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
  เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น คณะกรรมการจึงกำหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ดังนี้
  ๑ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
  กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  (๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
  (๒) การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
  (๓) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
  (๔) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
  (๕) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือ
  (๖) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
  ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

  สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้
  (๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี
  (๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๒ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี
  (๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของยอดขายรวมใน ๓ ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี
  ทั้งนี้ จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙.๒.๑ (๑) และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ ( ๒ – ๖)
  ๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
  หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนตามข้อ ๘.๑ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
  (๑) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี ทั้งนี้ หากเป็นกิจการในกลุ่ม A ๑ หรือ A ๒ ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
  (๒) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่า เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  (๓) อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  ๓ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
  หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี
  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่าต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
  ๙.๒.๔ ผู้ที่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
  (๑) สำหรับกิจการกลุ่ม A ผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริม หรือภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็ได้
  ในกรณีที่ยื่นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นแล้วหรือไม่ โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ เหลืออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  (๒) สำหรับกิจการกลุ่ม B สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ เฉพาะสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันตามข้อ ๙.๒.๑ และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคตามข้อ ๙.๒.๒ โดยต้องขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมเท่านั้น เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไขระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์นี้

 • เครื่องมือแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบำบัดโรคสัตว์ตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น ๆ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องวัดความดันโลหิต

  2. เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เช่น อุปกรณ์แม่เหล็ก เก้าอี้นวด เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กายภาพบำบัด

  3. ส่วนประกอบ ส่วนควบคุมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ คือ ของใช้ประจำอยู่กับเครื่องมือแพทย์เป็นอาจิณเพื่อประโยชน์การจัดดูแล ใช้สอย

  3. เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่น เช่น ถุงยางอนามัย เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

  การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์เพื่อการกำกับดูแลในประเทศไทย
  ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 มีการควบคุมเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นำเข้า หรือขาย เป็น 3 ประเภท คือ

  1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 รายการ ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ชุดตรวจเชื้อเอไอวีเพื่อวินิจฉัยโรค

  2. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 รายการ ได้แก่ ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการวิจัยหรือการค้นคว้า เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังร่างกาย เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

  3. เครื่องมือแพทย์ทั่วไป เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ทั้ง 2 ประเภท แต่ผู้ประกอบการต้องมีหนังสือรับรองการขายในประเทศผู้ผลิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร

  ค่าธรรมเนียมเครื่องมือแพทย์
  1. ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000 บาท
  2. ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 2,000 บาท
  3. ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 300 บาท
  4. การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย
  หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 100 บาท
  5. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท
  6. การต่ออนุญาตครั้งละเท่ากับ
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ ต่ละฉบับ ฉบับละ 50 บาท

Visitors: 289,965