Re-Entry Permit

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Sawadee Visa เราให้บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท เปลี่ยนประเภทวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ และบริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพด้วยประสปการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา. Thailand Visa & Work Permit Services and Thailand Company Registration Service 100% Success Rate, Money Back Guarantee. Contact us 087-9159291

Re-Entry Permit  หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้
1. แบบ Single Re-Entry สามารถใช้ได้ครั้งต่อครั้งที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท
2. แบบ Multiple Re-Entry คือ สามารใช้เดินทางเข้า – ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท
หากต่างด้าวท่านใดได้วีซ่าตัวใดแล้วเช่น Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วบินออกไปต่างประเทศโดยไม่ทำ Re-Entry ก่อนออกไปต่างประเทศ วีซ่าที่ได้เข้ามาจะเปลี่ยนเป็น ผ.15 ผ.30 หรือ ผ.90 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานต่อได้ แต่สำหรับต่างด้าว ที่มีวีซ่าแบบ Non -immigrant visa -Multiple ไม่ต้องทำ Re -Entry เว้นแต่จะเปลี่ยนเป็นตัววีซ่า 1 ปีแล้วต้อง Re-Entry เพื่อให้ได้วีซ่าตัวเดิม

 

 วิธีการแจ้งยื่น

ยื่นโดยวิธีการปกติ
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม 
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ยื่นโดยวิธีจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต (Re-entry Permit Queue Online) บริการเฉพาะที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT) 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้จองคิวบริการผ่านเว็บไซต์http://bangkok.immigration.go.th  และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้า  ในวันเวลากำหนดนัดหมาย ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือเดินทางมาประทับตราอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม 
โดยระบบจะพิมพ์แบบคำขอ ตม.8 และถ่ายภาพ ให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (ONE STOP SERVICE)  ในเวลาไม่เกิน 5 นาที 
ภายใต้เงื่อนไขเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ขั้นตอนการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดยเลือกแบนเนอร์ Book Appointment to Apply for Re-entry Permit intro the Kingdom
2. กรอกข้อมูลในระบบ และตามแบบคำขอ ตม.8
3. กำหนดวันเวลาจองคิวรับบริการ
4. รับรหัสการจองคิว 
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลานัดหมาย โดยเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ : จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

 

เอกสารประกอบยื่นคำร้อง

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2.แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติครูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8 
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง

 

Thailand Re-Entry Permit You need to have a re-entry permit if you have a 1 year extended Thai visa in Thailand.This also applies to a work permit. If you leave Thailand while you have a work permit, leaving will invalidate your work permit and you would have to start the process from scratch. That means getting a business visa again and applying for the work permit. The very same goes for a marriage visa or retirement visa. The moment you leave the country without a re-entry permit you would have to start everything from scratch.

You can apply for a re-entry permit at any immigration office in Thailand. The cost is 1,700 THB for a single entry and 3,800THB for a multiple entry permit. 
 
  
Some of the more common immigration offices are:
 

 

These are where most foreigners live in Thailand but you can apply as stated at any immigration office in the country. The process takes 2-3 hours and you need to bring with your passport and a copy of your passport with a photos. They will then place the re-entry permit in the passport so when you leave and return the visa or work permit will remain valid.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours.


Online Request

Please fill in the form and send us your requirements

  

           

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 087-9159291 (คุณปอม), 087-9159291 (คุณปอม)

: Sawadee Visa, : sawadeevisa ,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:sawadeevisa@gmail.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-79159291 (Thai)

 

 

 
 
   Call us now!

          087-915-9291

            จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

Visitors: 287,498