บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล  Authentication / Notary Service

 

 

 

 

 

 

 

 

Sawadee Visa ยังให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับสถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

 

Sawadee Visa also provide you the document legalization service at the Consular Department, the Ministry of Foreign Affairs and the document certification service at many embassies including the notarial service by the attorney such as notarize signature, notarize content and notarize copy.

                                                                                                                                                                                             

 บริการรับรองเอกสารโดยกงสุล

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ เอกสารเหล่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารกับกงสุลนั้นมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม/ฉบับ

รับรองฉบับแปลไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย

3วันทำการ

200

รับรองเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารคัดลอกที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3วันทำการ

200

รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3วันทำการ

200

รับรองแบบด่วนพิเศษ

1วันทำการ

400

 

 

 บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

อังกฤษ                                                                                   ฝรั่งเศส

ออสเตรเลีย                                                                            อิตาลี

เยอรมนี                                                                                  จีน

ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย)                 เวียดนาม

มาเลเซีย                                                                                ฟิลิปปินส์

เกาหลี                                                                                    และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่

 

 

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย หรือโนตารี่ พับบลิค

การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องกระทำโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ หรือทนายรับรองเอกสาร (Notarial Public Attorney) เพื่อนำเอกสารนั้นไปใช้ในต่างประเทศได้ จะมีทั้งการรับรองลายมือชื่อ การรับรองเนื้อหา การรับรองบุคคล

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours

_____________________________________________________________________________________

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการยื่นรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ

 

    

 

                               

 

 

____________________________________________________________________________

Contact Form

Please fill in the form below, and we'll get back to you within 24 hours.

 

            

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 088-9835099 (คุณหนุ่ย), 087-9159291 (คุณปอม)

Sawadee Visa, : anucha12102527,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:paul@sawadeevisa.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-89835099 (Thai)

 

 

 

 

     Call us now!

                   087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

Visitors: 285,352