วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี- ภรรยา / Marriage Visa - Dependent Visa

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ ต.ม. หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้         

 เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ เอกสารต้องส่งทำก่อนวีซ่าหมด 3 อาทิตย์
                                                                
 

Marriage Visa 1 Year,Non - IMMIGRANT - O 

The document are required as bellow please:

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )
2. Pass post Photo 3 pictures 
3. Copy House registration of your wife
4. Copy ID Card of your wife
5. Copy Marriage Certificate
6. Birth Certificate of all your child ( if you have ) 
7. Copy House Registration of all your child ( if you have )
8. Original book bank from Kasikorn or Siam Commercial bank and copy first page
9. Color copy Marriage and Family photo for 10 pictures ( 1 page for 2 picture )
       

      Processing time 3-4 weeks ( the document has to send 3 week before your visa expiry ) 

                  Pickup the Document from your own place please call 087-9159291

                                      ( Only Bangkok and Pattaya area ) 

           

                                                                                                                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

 Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours.

 

__________________________________________________________________________________________

Contact Form

Please fill in the form below, and we'll get back to you within 24 hours.

 

            

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 087-9159291 (คุณปอม), 087-9159291 (คุณปอม)

Sawadee Visa, : anucha12102527,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:paul@sawadeevisa.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-79159291 (Thai)

 

 

                                                                                                                       
     Call us now!

                   087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 287,496