บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน / Visa and Work Permit Services

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 
 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
 
 
 
 
 
บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
 
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
 • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

 

 

 

                                                        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 • Aging-Society-Jin-Wellbeing-1.png
  วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรื...

 • รายงานตัว 90 วัน.jpeg
  ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศในทุกๆ90 วันท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไปรายงานที่ไหนก็ไ...

 • ใบอนุญาตทำงาน.jpeg
  ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permitหมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตาม...

 • images (17).jpg
  การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจั...

 • marriage-visa-attorney17.jpg
  วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย...

 • ED Visa.jpg
  วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMGRANT ED ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธ...

 • Permanet.jpg
  รายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร (ในโค้วต้าประจำปี)1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ1.1 ต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน และต้องได้รับ...

Contact Form

Please fill in the form below, and we'll get back to you within 24 hours.

                                   

                                    

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 087-9159291 (คุณปอม), 087-9159291 (คุณปอม)

Sawadee Visa, : sawadeevisa,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:sawadeevisa@gmail.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-79159291 (Thai)

 

 

     Call us now!

                    087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

Visitors: 285,356